Enriched Air Nitrox diver IDD brevet


Vereisten:

  • In het bezit zijn van het 1* NOB brevet of een equivalent PADI-IDD
  • Minimum leeftijd 14 jaar
  • Geldige medische verklaring om te mogen duiken
  • Ondergetekende vrijwaring van aansprakelijkheid (bij minderjarigen ondertekend door ouder(s) of voogd).

Cursus inhoud:

De cursus bevat minimaal de volgende theoriemodules:

Limieten van stikstof en zuurstof, Het bepalen van de Cirkelformule en equivalente luchtdiepte, Decompressieziekte en zuurstofvergiftiging, Het gebruik van de IDD zuurstof- en verrijkte luchttabellen, De duikapparatuur, Het vullen en verkrijgen van verrijkte lucht.

Cursus logistiek:

De module lesstof wordt gegeven en gecombineerd in 4-5 theoriesessies:

  • Theoriesessie 1:module 1 en module 2
  • Theoriesessie 2: module 3 en module 4
  • Theoriesessie 3: module 5 en module 6,
  • Theoriesessie 4/5: beantwoorden van vragen over de stof en kennistoets .

Opmerkingen:

Voordat aan de cursus begonnen wordt dient er aan alle vereisten voldaan te zijn. Alle verplichte theoriemodule dienen met voldoende resultaat te zijn afgesloten middels een kennistoets, alvorens aan de duiksessies kan worden deelgenomen. Om voor de theoriemodules te slagen dient te cursist per test een score te behalen van 80%.

Inbegrepen bij het cursusgeld: IDD cursus materiaal met de benodigde tabellen.

Niet inbegrepen bij de cursus (persoonsafhankelijk) is huur materiaal, duikequipement, tankvullingen en duikvergunningen. Vervoer naar en van duikplek zelfstandig te regelen.

Kosten Cursus Enriched Air Nitrox Diver: € 150,00

Opgeven voor deze unieke cursus bij bij André Dijkman

De cursus leidt op voor een Nitroxbrevet uitgegeven door IDD en is internationaal geldig.